REVIZE ELEKTRO

  1.  Proč provádět elektrorevize:
  • Bezpečnost: Revize identifikují potenciální nebezpečí, jako jsou přetížení, zkraty nebo jiné problémy, které mohou vést k elektrickým požárům nebo úrazům.
  • Prevence požárů: Pravidelné kontroly pomáhají odhalit možné závady a prevence před vznikem požárů způsobených elektrickými poruchami.
  • Zákonné požadavky: V mnoha případech jsou elektro revize povinné a jsou stanoveny zákonem jako součást ochrany veřejného zdraví a majetku.
  • Životnost zařízení: Revize mohou identifikovat opotřebení a selhání, což umožňuje včasnou údržbu a prodlužuje životnost elektrických zařízení.
  • Efektivita a spolehlivost: Pravidelná údržba a kontrola elektrických systémů přispívají k udržení jejich optimálního výkonu a spolehlivosti.

Elektro revize jsou klíčové pro ochranu lidského života, majetku a pro udržení spolehlivého provozu elektrických zařízení.

TERMÍNY REVIZÍ

pdf, document, file type-155498.jpg

Proč provádět elektrorevize. Proč by do elektroinstalace neměl zasahovat laik.

pdf, document, file type-155498.jpg

Termíny pravidelných revizí elektrických instalací dle NV č.190/2022, ČSN 33 2000-6 ČSN 33 1500, ČSN 33 2000 5-51 ed.3

pdf, document, file type-155498.jpg

Termíny pravidelných revizí systémů ochrany před bleskem (hromosvody)

pdf, document, file type-155498.jpg

Termíny pravidelných revizí a kontrol elektrospotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Revize, kterou prováděl pan Ryjáček, proběhla k plné spokojenosti. Rád bych ocenil zejména profesionální přístup, vše proběhlo dle domluvy a bez problémů.
Miroslav Candra
Tábor

POPTAT REVIZI

Přejít nahoru