Aleš Ryjáček

volejte 737 245 140

Plošiny Tábor

Revize elektro

  • Provádění nových, pravidelných elektro revizí do 1kV.
  • Revize rodinných domů, bytů, …
  • Revize veřejných osvětlení.
  • Revize a kontroly nářadí a spotřebičů.
přístroj

Termíny revizí elektroinstalací

Termíny revizí hromosvodů

Termíny revizí nářadí a spotřebičů

Proč provádět elektro revize?

Odpovědí je především prevence před vznikem úrazu elektrickým proudem. Po revizi elektro budete vědět v jakém stavu je Vaše provozované elektro zařízení
(elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody) . Revize elektro zpravidla odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení dříve, než dojde k poškození nebo dokonce k požáru.

Dalším důvodem je předcházení problémům s pojišťovnami v případě likvidace pojistných událostí úrazů, úmrtí, nebo požáru. Při absenci platné revizní zprávy přistupují pojišťovny ke krácení pojistného plnění, případně pojistné plnění vůbec nevyplatí.

Dle zákona č. 251/2005 Sb. může inspekční orgán udělit sankce až do výše 2.000.000,- Kč v případě nedodržení požadavků na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanovém zákonném rozsahu a nedodržení lhůt na odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení.

Povinnost provádět revize technických zařízení je zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška číslo 73/2010 Sb., ve které se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Kompletní text